Om oss

Bidra till hållbar och positiv förändring; för våra teams, våra kunder, och speciellt för hela bulksektorn. Till att kunna göra det, kan vi inte sitta stilla. Vi vill åka framåt. Med ett oändligt fokus på lärande och utveckling säkerställer vi tillsammans att Van den Bosch uppnår sitt uppdrag: att sätta förändring i rörelse som The Supply Changer in Bulk.

World-class Workplace Global

Van den Bosch har fått kvalitetsmärket Workplace i Världsklass i Globala kategorin. Detta oberoende kvalitetsmärke för bra arbetsgivarskap delas ut av forskningsbyrån Effectory varje år. I början av 2023 utförde Effectory en undersökning bland de anställda på alla Van den Bosch-kontor. Detta visar att vi bedöms över genomsnittet jämfört med andra undersökta organisationer som verkar internationellt. Ett resultat att vara stolt över!

Detta gör oss till Van den Bosch

  • Dynamisk, ung och internationella teams
  • Gott om plats till utveckling och att växa inom företaget
  • Att leda vägen tillsammans genom innovation och digitalisering
  • Jobb och privat liv är alltid balanserat
  • Utnämnd till World-class Workplace 2023

Corporate website

Enkelheten i första hand

Van den Bosch är en internationell logistikleverantör med 750 anställda. Från tolv filialer i Europa, Afrika, Mellanöstern, sätter vi om cirka 250 miljoner euro. Man skulle tänka att det är mycket organisation. Det stämmer fullständigt. Korta linjer, öppna dörrar och en informell karaktär gör att vi kan agera snabbt på styrelse-, lednings- och verksamhetsnivå.Våra värderingar

Våra värderingar är kompassen som vi baserar våra handlingar på, tar beslut och antar nya utmaningar. Det utgör en fast grund vilket överraskar våra kunder dagligen och gör anledningen till att vår organisation är så attraktiv för medarbetare, partners och vårt internationella nätverk.

Intelligentare genom innovation

Relevant innovation uppnår man inte genom att vara smartare än andra, det gör man genom att vara klokare tillsammans med andra.

Van den Bosch vill bara en sak, och det är att röra sig framåt. För att göra det tänker annars än andra; handlar vi annorlunda än andra. Vi gör inte nytt bara för att göra nytt, men innoverar så att vi kan göra skillnad varje dag. Inte bara på papper, men i praktiken. Genom att kombinera oändliga möjligheterna i logistikkunskap och erfarenhet med data, teknik och automations fortsätter vi, våra medarbetare och våra kunder att utvecklas.

Drivs av expertis

Vi förstår vårt yrke på språket i varje land där vi finns.

Hos Van den Bosch hittar man många discipliner. Även om alla utmärker sig inom sitt eget område, har alla något som liknar varandra: var och en av oss drivs av expertis. Från förare till planerare. Från dataanalytiker till kundtjänstmedarbetare. Vi delar med vår kunskap, gillar att lära mer och tar initiativ så att vi tillsammans förverkligar vår position som bulk-expert. 

Acceleration genom ambition

De som vill förbättra sig själva, rör sig framåt varje dag.

Bra kan bli bättre. Pålitlig kan bli även pålitligare. Grön kan bli grönare. Smart kan bli smartare. Varje dag höjer vi ribban. Detta entreprenörskap finns i vårt DNA sedan 1964. Till att behålla detta, ger vi medarbetarna utrymme, stimulerar lovande utveckling och delar vi vår kunskap. Ja, vi är ambitiösa och företagsamma. Vi har hjärta för människor, projekt och koncept som också är det.

Njuta av passion

Passion är bränslet vilket driver oss, våra kunder och världen framåt.

Det som vi hos Van den Bosch gör varje dag, tycker vi är härligt. Väldigt härligt. Vi är stolta över vårt yrke och vår syn på det. Vi kan inte sluta inte prata om det. Vår passion för smarta, innovativa och hållbara lösningar är smittsam. På detta sätt kan vi garantera kvalitet tillsammans. Till medarbetare, kund, slutanvändare och samhället.

.

Vi har en annorlunda syn på bulk

Där andra ser råvaror till mat och kemi, ser vi framför allt utrymme. Utrymme till förbättring. till effektivitet. Rum för förändring. Bulklogistik kan vara smartare. Är du redo för förändringen?

Tillsammans är man starkare

Göra skillnad. Ha en påverkan. Initiera förändring. På Van den Bosch gör vi detta inte ensamma, utan tillsammans. Tillsammans är man trots allt starkare. Träffa våra team som formar vår organisation.