Erp, Nederländerna | Van den Boschs huvudkontor

Erp, Nederländerna | Van den Boschs huvudkontor

Det slående huvudkontoret är Van den Boschs bankande hjärta. Logistikverksamheten i Europa samordnas härifrån. Där hittar även den tekniska service- och supportavdelningen sin hemmabas.

Erp, Nederländerna | The Factory

Erp, Nederländerna | The Factory

The Factory är hem till Bulkio: Van den Boschs online matchningsplattform som sammanför utbud och efterfrågan inom bulksektorn. Mer information? www.bulkio.com.

Erp, Nederländerna | Van den Bosch Academy

Erp, Nederländerna | Van den Bosch Academy

Akademin är vår in-house träningscentrum. Här utbildas chaufförer och transportpartners samt kollegor på kontoret och i tekniska tjänsten till bulklogistik experter.

Containerterminal Europoort, Nederländerna

Containerterminal Europoort, Nederländerna

Containerterminalen Europoort har en containerdepå och en containerverkstad. Terminalen är strategiskt belägen i Rotterdams industri- och hamnområde.

Nederländerna

Erp, Nederländerna | Van den Boschs huvudkontor
Erp, Nederländerna | The Factory
Erp, Nederländerna | Van den Bosch Academy
Containerterminal Europoort, Nederländerna

Birmingham | Van den Bosch Transport Ltd.

Birmingham | Van den Bosch Transport Ltd.

Van den Boschs kontor i Storbritannien ligger i Bournville, Birmingham. Härifrån samordnas tillförsel och bortförsel av torra samt flytande bulkvaror.

Barcelona | Van den Bosch Iberia S.L.

Barcelona | Van den Bosch Iberia S.L.

Van den Bosch Iberia S.L. i Barcelona har varit del av Van den Bosch sedan 2021. Van den Bosch Iberia är en föregångare inom intermodala transporter i Spanien, med fokus på torr bulk för den petrokemiska industrin.

Tank Cleaning Abidjan

Van den Bosch opened a new tank cleaning facility in Abidjan, Côte d'Ivoire, in 2023. A similar cleaning facility was already opened in Tema, Ghana, in 2016.

Lidköping | Van den Bosch Transport AB

Lidköping | Van den Bosch Transport AB

Van den Bosch Transport AB (tidigare Willis Larsson Transport) har varit en del av Van den Bosch sedan 2020. Lidköpingsfilialen i Sverige är specialist på intermodal transport av torrbulk i Skandinavien.

Kranenburg | Van den Bosch Transporte GmbH

Kranenburg | Van den Bosch Transporte GmbH

Kranenburg är hemmabasen för Van den Bosch Transporte GmbH i Tyskland. Här hittar du ett kontor samt en parkplats för de tyska chaufförerna.

Van den Bosch Company Services BV - Filiale Italiana

Günskirchen | Van den Bosch Transporte GmbH

Günskirchen | Van den Bosch Transporte GmbH

Från filialen i Günskirchen i Österrike tar Van den Bosch Transporte GmbH hand om leverans och bortförsel av flytande och torra bulkvaror, särskilt i Österrike och Tyskland.

Székesfehérvár | Van den Bosch Transport Kft.

Székesfehérvár | Van den Bosch Transport Kft.

Van den Bosch Transport Kft. ligger i Székesfehérvár, Ungern. Denna filial fokuserar på transport av flytande och torra bulkvaror i Centraleuropa.

Dubai | Van den Bosch DMCC

Dubai | Van den Bosch DMCC

Van den Bosch-kontoret i Dubai tar ansvar för den globala djuphavsverksamheten. Det gäller främst frakt av flytande bulkgods i ISO-tankcontainrar.

Platser

Klicka på en av platserna för mer information..

  • Nederländerna 4
  • Birmingham | Van den Bosch Transport Ltd.
  • Barcelona | Van den Bosch Iberia S.L.
  • Tank Cleaning Abidjan
  • Lidköping | Van den Bosch Transport AB
  • Kranenburg | Van den Bosch Transporte GmbH
  • Van den Bosch Company Services BV - Filiale Italiana
  • Günskirchen | Van den Bosch Transporte GmbH
  • Székesfehérvár | Van den Bosch Transport Kft.
  • Dubai | Van den Bosch DMCC

Din arbetsplats

Med 13 filialer i Europa, Afrika, och Mellanöstern erbjuder Van den Bosch en utmanande internationell arbetsmiljö. Ett intryck av våra filialer och verksamheter.

Kvalitet och säkerhet är en röd tråd

Kvalitet och säkerhet är den röda tråden i vårt arbete. Våra containrar och trailers är trots allt de tillfälliga förpackningarna för de bulkgods vi transporterar. Men våra anställdas och miljöns säkerhet har också vår ständiga uppmärksamhet. Vi vill ytterligare främja kvalitet och säkerhet i distributionskedjan med smarta innovationer. Till exempel med utrustning som drivs från marken som vi använder för att förhindra onödigt arbete på höjden.

Virtuell rundtur: Van den Bosch Akademin

De som vill förbättra sig, gör framsteg varje dag. Det ligger i vår kärna att stimulera den personliga utvecklingen för våra medarbetare. För det är våra medarbetare som gör Van den Bosch till dem vi är: Supply Changer in Bulk. Van den Bosch Academy säkerställer att vi alltid kan prestera på högsta nivå. Nu och framöver.

Öga för vitalitet

Våra medarbetare är våra ambassadörer. Som arbetsgivare investerar vi mycket i våra kollegors välmående och lycka. Inte bara genom att erbjuda en trevlig, hälsosam och säker arbetsmiljö där alla känner sig hemma och kan prestera optimalt; stimulans till hälsan och vitalitet tillhör också detta. Frukt på arbetsplatsen, idrottslektioner, deltagande i sportevenemang, elektriska stå-sitt skrivbord och extra komfort för förare i lastbilen är exempel på detta.

Framåt tillsammans

Logistik handlar inte längre enbart om transporter. Van den Bosch menar att det även handlar om data, insikt och kunskap. Element som vi använder varje dag för att göra skillnad. Vi delar med oss ​​av vår kunskap, lär oss gärna mer och söker samarbete för att förbättra leveranskedjan som partner och kedjedirektör. För man kan inte förändra bulklogistikens värld ensam. Det gör man tillsammans.

Banbrytande i Afrika

Van den Bosch är en ledande aktör inom logistik Europa, men vi utvecklar också snabbt utöver det. Till exempel som tankoperatör på den afrikanska marknaden. Vår tankrengöring i Tema, Ghana var den allra första i Västafrika i 2016 och är en viktig länk i vårt växande djuphavsnätverk. Tack vare rengöringen kan containrar rengöras lokalt, med vilka vi kan koppla inkommande och utgående laster. Rengöringen har nyligen blivit helt förnyad och uppfyller de höga europeiska kvalitetsstandarderna.