Wij waarderen de interesse die je toont in Van den Bosch door een bezoek aan onze website of verwante communicatiekanalen, zoals onder andere sociale media. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Van den Bosch verzamelt tijdens je interacties met Van den Bosch, zoals wanneer je onze website bezoekt of bij ons solliciteert.

Gebruik van persoonsgegevens:
Indien je solliciteert op een van onze vacatures slaan wij de gevraagde gegevens op. Door te solliciteren ga je akkoord met het opslaan van jouw gegevens.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren:
Wij verwerken jouw sollicitatiegegevens om te kijken of er een arbeidsovereenkomst met ons tot stand kan komen.

Verstrekking aan derden
Van den Bosch zal jouw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Van den Bosch jouw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Op onze website staan daarnaast links die onze website verbindt met websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van deze derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor het gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring door voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Beveiligen en bewaren
Van den Bosch neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website. Zo gebruiken wij firewalls, hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Cloud
Van den Bosch heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden op verschillende locaties over de hele wereld. Van den Bosch heeft contractuele maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat jouw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder jouw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan je aan te kunnen bieden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Privacyverklaring sollicitaties
Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens verwerken en opnemen in onze database. Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Mochten wij op dit moment geen passende vacature voor je hebben, dan kan het zijn dat dit op een later tijdstip wel zo is. Daarom bewaren wij je gegevens maximaal een jaar.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om je gegevens te wijzingen en/of te verwijderen. Een verzoek tot wijziging of verwijdering kun je sturen naar: hr@vandenbosch.com.